Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0318: Menn og kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0318
ui.source_id: 81277

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 318: 1966, Sa - Sp

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Sa - Sp

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon