Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0308: Menn og kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0308
ui.source_id: 81267

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 308: 1966, F - G

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

F - G

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon