Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0305: Menn og kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0305
KildeID: 81264

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 305: 1966, Ba - Bj

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Ba - Bj

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon