Nord-Gudbrandsdal tingrett

SAH/TING-002

H: TINGLYSING

Ha: Panteregister og grunnboksblad

Had: Panteregister - 4. serie

L0006: Panteregister

Panteregister for Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, Vågå tinglag 1908-1950

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Vågå
Geografisk område:
Nord-Gudbrandsdal sorenskr., Vågå tinglag
Skannet:
2006-12-11
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon