Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0142: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 142: 1949, nr. 2501-3000

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Kortene er ordnet etter dødsfallsnummer: Nr. 2501-3000

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon