Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L1403: UTFLYTTEDE

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L1403
KildeID: 80586

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 1403: 1971, Pe - Pes.

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Utflyttede: Pe - Pes. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon