Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L1087: UTFLYTTEDE

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 1087: 1968, Bret - Brå.

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Bret - Brå.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon