Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L1001: Menn og kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L1001
KildeID: 80184

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 1001: 1966, menn og kvinner, Vo - Z

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Menn og kvinner: Vo - Z. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon