Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0998: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 998: 1966, menn og kvinner, U - Va

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Menn og kvinner: U - Va. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon