Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0405: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 405: 1952, menn og kvinner, Ka - Kl

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Menn og kvinner: Ka - Kl. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Oppbevaringssted
Skannet versjon