Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0328: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 328: 1948, menn og kvinner, T - U

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Menn og kvinner: T - U. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon