Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0149: Kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 149: 1931-1937, kvinner, La - Lib

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Kvinner: La - Lib. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon