Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0110: Menn

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0110
KildeID: 79293

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 110: 1931-1937, menn, A

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Menn: A. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon