Naturhistorisk museum (Oslo)

NHMO

5: Vertebrater

Arkivreferanse:

Naturhistorisk museum (Oslo), Zoologisk museum, lnr. 63: Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1952-1959.

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1952-1959.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør

Oppbevaringssted:
Skannet versjon