Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

RA/EA-5023

R: Regnskap

Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570

L0016: Kirke- og klostergods, kommunegods m.m., 1549-1555; Bergverksregnskap, 1540-1541

Lensregnskaper, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 16: Kirke- og klostergods, kommunegods m.m., 1549-1555; Bergverksregnskap, 1540-1541

Geografi

Skannet:
Merknader: