Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

RA/EA-5023

R: Regnskap

Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570

L0007: Bergenhus len

Lensregnskaper, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 7: Bergenhus len 1519-1520

Geografi

Skannet:
Merknader: