Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

RA/EA-5023

R: Regnskap

Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570

L0002: Østnorske len

Lensregnskaper, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 2: Østnorske len 1528-1538

Geografi

Skannet:
Merknader: