Sande Kirkebøker

SAKO/A-53

F: Kirkebøker

Fa: Kirkebøker - Prestegjeldet

L0008: Kirkebok