Sandar kirkebøker

SAKO/A-243

F: Kirkebøker

Fa: Kirkebøker - Prestegjeldet

L0019: Kirkebok