Talvik sokneprestkontor

SATØ/S-1337

H: Kirkelige handlinger

Ha: Kirkebøker

L0012kirke: Kirkebok