RA/S-2228: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfe: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1941-1950

Dfed: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1944

L0010: Oslo. Døde

Arkivreferanse: RA/S-2228/D/Df/Dfe/Dfed/L0010
KildeID: 67635

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1944, nr. 10: Oslo

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Skannet:
Merknader:
Gammelt indekseringsprogram.
Merknader (liste):
Automatically created for AMF export.
Transkriberingsgrunnlag:
scanning

Lisens:
Ancestry, MyHeritage og FamilySearch

Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
AMF
Først publisert:
2022-04-25
Sist publisert:
2022-04-25