Alta sokneprestkontor

SATØ/S-1338

H: Kirkelige handlinger

Ha: Kirkebøker

L0002.kirke: Alta