Trondenes sokneprestkontor

SATØ/S-1319

H: Kirkelige handlinger

Hb: Klokkerbøker

L0011klokker: Klokkerbok