Trondenes sokneprestkontor

SATØ/S-1319

H: Kirkelige handlinger

Ha: Kirkebøker

L0016kirke: Kirkebok