Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

881: Buksnes

L1167: Klokkerbok, Buksnes prestegjeld, Buksnes sokn