RA/S-2228: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfe: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1941-1950

Dfeb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1942

L0015: Oppland. Buskerud

Arkivreferanse: RA/S-2228/D/Df/Dfe/Dfeb/L0015
KildeID: 64986

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1942, nr. 15: Oppland og Buskerud

Geografi

Fylke:
Buskerud, Oppland
Kommune (1947):
Biri, Brandbu, Dovre, Drammen, Eina, Etnedal, Flesberg, Fluberg, Flå, Fåberg, Gjøvik, Gol, Gran, Heidal, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Hønefoss, Jevnaker, Kolbu, Kongsberg, Krødsherad, Lesja, Lier, Lillehammer, Lom, Lunner, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Norderhov, Nordre Land, Nore, Ringebu, Rollag, Røyken, Sel, Sigdal, Skjåk, Snertingdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Torpa, Tyristrand, Uvdal, Vang, Vardal, Vestre Gausdal, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Ytre Sandsvær, Østre Gausdal, Østre Toten, Øvre Eiker, Øvre Sandsvær, Øyer, Øystre Slidre, Ådal, Ål
Skannet:
Merknader:
Gammelt indekseringsprogram.
Merknader (liste):
Automatically created for AMF export.
Transkriberingsgrunnlag:
scanning

Lisens:
Ancestry, MyHeritage og FamilySearch

Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
AMF
Først publisert:
2022-04-21
Sist publisert:
2022-04-21