Christie, Wilhelm Frimann Koren

RA/PA-0014

F: Korrespondanse m.m

L0004:

Annen kilde for Christie, Wilhelm Frimann Koren, Korrespondanse m.m. 1814

Geografi

Fylke:
Bergen, Møre og Romsdal
Kommune (1947):
Bergen, Kristiansund

Merknader

Christies papirer fra 1814 vedk.:
Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting, Stockholmsferden. Jfr. dagboken fra 1814, Universitetsbiblioteket i Bergen, ms. 186a, trykt i "Norske Samlinger" II.

Skannet:
Merknader: