Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Oslo byskriverembete

SAO/A-10227

G: Tinglysning

Ga: Realregistre, grunnbokblad, hjelperegistre

Gaa: Håndregistre, matrikler

Gaaa: Håndregistre - Vestre distrikt

L0001: Gateregister (eldre)

Arkivreferanse: SAO/A-10227/G/Ga/Gaa/Gaaa/L0001
KildeID: 59894

Panteregister for Oslo by, Vestre distrikt

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Oslo by sorenskr., Vestre distrikt tinglag, Oslo sorenskr.

Merknader

Gateregister (eldre). Med henvisning til realregistrene og matrikkelnr.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon