Bjarkøy lensmannskontor

SATØ/SATØ-61

F: Fagserier - lensmannsarkivet

Fj: Skifte

Fja: Dødsfallsprotokoller

L0110: Dødsfallsprotokoll, med register løst i boken

Arkivreferanse: SATØ/SATØ-61/F/Fj/Fja/L0110
KildeID: 57659

Bjarkøy lensmann, dødsfallsprotokoll nr. 110, 1921-1931

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Bjarkøy

Merknader

Med register løst i boken

Skannet:
2013-09-24
Merknader: