Nannestad prestekontor Kirkebøker

SAO/A-10414a

G: KLOKKERBØKER

Ga: Klokkerbøker I

L0002: Klokkerbok