Skjervøy sokneprestkontor

SATØ/S-1300

H: Kirkelige handlinger

Ha: Kirkebøker og klokkerduplikater

Hab: Klokkerbøker

L0009klokker: Klokkerbok

Klokkerbok for Skjervøy prestegjeld, Skjervøy sokn 1911-1926 (1941P)

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Skjervøy
Geografisk område:
Skjervøy prgj., Skjervøy sokn
Skannet:
2006-08-29
Merknader:
Søkbar for:
1911-1920
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2016
Transkribert av:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Korrekturlest av:
Først publisert:
2016-03-17
Sist publisert:
2016-06-13
Merknader:
Søkbar for:
1911-1926
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2016
Transkribert av:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Korrekturlest av:
Først publisert:
2016-05-31
Sist publisert:
2016-05-31
Merknader:
Søkbar for:
1911-1926
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2016
Transkribert av:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Korrekturlest av:
Først publisert:
2016-04-05
Sist publisert:
2016-04-05
Merknader:
Søkbar for:
1918
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2016
Transkribert av:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Korrekturlest av:
Først publisert:
2016-06-10
Sist publisert:
2016-06-10
Merknader: