RA/S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

E: FOLKETELLINGER

Ea: Folketellingen 1891

L0181: Hole og Norderhov

0002: Norderhov: Tellingskrets 1-3

Arkivreferanse: RA/S-2231/E/Ea/L0181/0002
KildeID: 52782

Folketelling 1891 for 0613 Norderhov herred

Geografi

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Norderhov
Geografisk område:
Norderhov komm., Ringerike fogd.
Skannet:
2010-01-29
Merknader:
Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Buskerud slektshistorielag

Transkribert av:
Maya Lillemoen
Transkribert når:
2016
Korrekturlest når:
2017-02-22
Først publisert:
2016-08-30
Sist publisert:
2018-08-10