Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

RA/S-2231

E: FOLKETELLINGER

Ea: Folketellingen 1891

L0180: Hole

0001: Tellingskrets 1-4

Folketelling 1891 for 0612 Hole herred

Geografi

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Hole, Tyristrand
Geografisk område:
Hole komm., Ringerike fogd.
Skannet:
2010-01-29
Merknader:
Søkbar for:
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2015
Transkribert av:
Maya Lillemoen
Korrekturlest av:
Først publisert:
2016-01-04
Sist publisert:
2016-01-04
Merknader: