Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

RA/EA-4070

N: Matrikler og jordebøker

Na: Jordebøker

L0006: [XI k]: Assignert krongods nordafjells (1720, 1722, 1727 og 1728):

0010: Orkdal fogderi

Rentekammeret inntil 1814, Real. ordnet avd., Jordebøker, nr. 6.10: Assignert krongods nordafjells, Orkdal fogderi, 1727

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Meldal, Opdal, Orkanger, Orkdal, Orkland, Rennebu

Merknader

[XI k]: Assignert krongods nordafjells (1720, 1722, 1727 og 1728): Jfr. Statens gods (serie On): Orkdal fogderi

Skannet:
Merknader:
Gammelt indekseringsprogram.
Ansvarlig aktør