Hole kirkebøker

SAKO/A-228

G: Klokkerbøker

Ga: Klokkerbøker - Rekke I: Prestegjeldet/hovedsoknet

L0005: Klokkerbok

Klokkerbok for Hole prestegjeld, Hole sokn 1924-1938 (0612P)

Geografi

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Hole
Geografisk område:
Hole prgj., Hole sokn
Skannet:
2005-01-07
Merknader: