Hole kirkebøker

SAKO/A-228

H: Lysningsbøker

Ha: Lysningsbøker

L0004: Lysningsbok

Kirkebok for Hole prestegjeld 1919-1960 (0612P)

Geografi

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Hole, Tyristrand
Geografisk område:
Hole prgj., Hole sokn, Tyristrand sokn
Skannet:
2006-08-08
Merknader:
Skannet versjon