Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0019: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 49601-55000

Kjesäterkartoteket, nr. 19: Flyktningenr. 49600-55060

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 49600-55060 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-07-16
Merknader: