Sandsvær kirkebøker

SAKO/A-244

F: Kirkebøker

Fb: Kirkebøker - Rekke II: Efteløt sogn (Hovedsognet)

L0001: Kirkebok