Nore kirkebøker

SAKO/A-238

F: Kirkebøker

Fc: Kirkebøker - Rekke III: Uvdal sogn

L0005: Kirkebok