Nore kirkebøker

SAKO/A-238

F: Kirkebøker

Fb: Kirkebøker - Rekke II: Nore sogn (Hovedsognet)

L0002: Kirkebok