Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri

SAH/TING-004

G: RETTERGANG

Gc: Ekstrarettsprotokoller

L0016: Ekstrarettsprotokoll

Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, ekstrarettsprotokoll nr. 16, 1888-1916

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Fåberg, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron, Vestre Gausdal, Østre Gausdal, Øyer
Geografisk område:
Sør-Gudbrandsdal sorenskr.

Merknader

Aut. 02.02.1888 som ekstrarettsprotokoll for "Lillehammer Kjøbstad". Fra 04.11.1909 brukt som ekstrarettsprotokoll for Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete.

Skannet:
Merknader: