Sør-Gudbrandsdal tingrett

SAH/TING-004

J: SKIFTE

Arkivreferanse: SAH/TING-004/J
KildeID: 39946

Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, skiftekort 1658-1885

Geografi

Fylke:
Hedmark, Oppland
Kommune (1947):
Fåberg, Lillehammer, Nord-Fron, Ringebu, Sollia, Sør-Fron, Vestre Gausdal, Østre Gausdal, Øyer
Geografisk område:
Sør-Gudbrandsdal sorenskr., Mellom-Gudbrandsdal sorenskr., Gudbrandsdal sorenskr.

Merknader

Alfabetisk sortert. Gammel skanning bakerst i bildesekvensen. Ogaå henvisninger til skifteprotokoller for Mellom-Gudbrandsdal sorenskriveri (1843-1909) for gårder som tilhørte det senere Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri. Fron tilhørte Nord-Gudbrandsdal fra 1731, men ble allerede i 1734 overført til Sør-Gudbrandsdal. Særlig omkring denne perioden kan skiftekort for Fron finnes både i Nord- og Sør-Gudbrandsdal. Sør-Gudbrandsdal omfattet inntil 1891 også Sollia. Skiftekort for Sollia kan også være plassert under Sør-Østerdal sorenskriveri. Merk at byfogden i Lillehammer har egne skifteprotokoller fra 1844 som ikke dekkes av skiftekortene.

Skannet:
Merknader: