Kristiania magistrat

SAO/A-10711

F: INNBYGGERE, BORGERSKAP

Fb: Borgerruller

L0006: Borgerrulle

Kristiania magistrat, Borgerruller, nr. 6: Borgerrulle 1979-1899

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Borgerrulle. Handelsberettigede kvinner.

Skannet:
Merknader:
Gammelt indekseringsprogram.