Nord-Hedmark sorenskriveri

SAH/TING-012

J: SKIFTEVESEN

Jc: Skifteforhandlingsprotokoller

Jca: Skifteforhandlingsprotokoller - hele embetet

L0001: Skifteforhandlingsprotokoll

Nord-Hedmark sorenskriveri, Ringsaker, Nes tinglag, skifteforhandlingsprotokoll nr. 1, 1883-1891

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Nes, Ringsaker
Geografisk område:
Nord-Hedmark sorenskr., Ringsaker tinglag, Nes tinglag

Merknader

Skifteprotokoll 1883-1887.

Skannet:
Merknader: