Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

RA/S-1329

G: Jødeaksjonene og reisekontroll

Ga: Jødeaksjoner

L0007: Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen, Jødeaksjoner, nr. 7: Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610, 1942

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Jødiske flyktninger i Oslo og Aker (register til sakene ligger i serie Ckd/L0059)

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør