Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

RA/S-1329

C: JOURNALER OG REGISTRE

Ck: Diverse registerkort

Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel

L0003: Fangeregister G-K

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen, Fangekartotek Bredtveit fengsel, nr. 3: Fangeregister G-K, 1941-1945

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Fangeregister Bredtveit fengsel G-K.

Skannet:
2006-10-02
Merknader:
Ansvarlig aktør