Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

RA/S-1329

C: JOURNALER OG REGISTRE

Ck: Diverse registerkort

Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel

L0002: Fangeregister A-F

Arkivreferanse: RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0002
KildeID: 33787

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen, Fangekartotek Bredtveit fengsel, nr. 2: Fangeregister A - F, 1941-1945

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Fangeregister Bredtveit fengsel A - F.

Skannet:
Merknader:
Gammelt indekseringsprogram.
Ansvarlig aktør