Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

RA/S-1329

C: JOURNALER OG REGISTRE

Cl: Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel

L0014: Mottagelsesprotokoll

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen, Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel, nr. 14: Mottagelsesprotokoll, 1941-1944

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Mottagelsesprotokoll. Også mange jøder med tildels detaljerte personopplysninger.

Skannet:
2005-10-01
Merknader:
Ansvarlig aktør