Tromsøysund sokneprestkontor

SATØ/S-1304

G: Kirkelige handlinger

Ga: Kirkebøker

L0004kirke: Kirkebok