Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag

SAT/A-1458

774: Fosnes - Vik (Otterøy)

L0630: Klokkerbok, Otterøy (Vik)

Klokkerbok for Fosnes prestegjeld, Vik sokn 1910-1934 (1748P)

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag
Kommune (1947):
Otterøy
Geografisk område:
Fosnes prgj., Otterøy (Vik) sokn

Merknader

Dåp 1910-4.3.1934. Dødf. 1910-1916. Konf. 1910-1933. Vigsel 1910-10.1.1934. Gravl. 1910-10.3.1934.

Skannet:
2005-03-30
Merknader:
Søkbar for:
1910-1920
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2014
Transkribert av:
Jostein Mediaa
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2014-10-21
Sist publisert:
2015-01-30
Merknader:
Transkribert til og med 1929, men poster fra og med 1921 er ikke publisert av hensyn til personvernet.
Søkbar for:
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2012-08-29
Transkribert av:
Jostein Mediaa
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2013-04-03
Sist publisert:
2015-01-30
Merknader:
Søkbar for:
1910-1934
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2012-08-29
Transkribert av:
Jostein Mediaa
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2013-03-17
Sist publisert:
2013-03-17
Merknader:
Søkbar for:
1910-1931
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2012-08-29
Transkribert av:
Jostein Mediaa
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2013-03-17
Sist publisert:
2013-03-17
Merknader: